ลงทุนอสังหาฯ : เริ่มง่ายๆ กับการลงทุนกองทุนรวม

ใครที่เป็นมือใหม่เราขอแนะนำให้เริ่มจากการลงทุนอสังหาฯ ประเภท “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” เป็นการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนจะระดมทุนจากคนทั่วไป โดยการขายหน่วยลงทุนและนำเงินที่ได้มาไปลงทุนกับอสังหาฯหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดใว้และนำกำไรมาปันผลให้กับเรา